Nasza Praktyka

Fizjosport  to centrum medyczno-fizjoterapeutyczne, gdzie dobro pacjenta stawiamy na pierwszym miejscu!

Nieustannie podnosimy poziom kwalifikacji naszego zespołu na poziomie klinicznym jak i naukowym.  Staramy się szeroko spojrzeć na problematykę chorób naszych pacjentów.

Unikamy tylko lokalnych obserwacji ewentualnych dysfunkcji, dlatego przeprowadzając interdyscyplinarną diagnostykę często sięgamy do badań dodatkowych m.in. diagnostyki obrazowej i konsultacji z innymi specjalistami w celu postawienia trafnej diagnozy, która warunkuje leczenie zakończone sukcesem.

Tak samo prowadząc terapię nie ograniczamy się tylko do najbardziej uszkodzonej struktury, lecz prowadzimy terapię „całościową” uwzględniając takie środki jak: terapia manualna, techniki manualne na tkanki miękkie.

Szczególną rolę w naszym postępowaniu odgrywa trening medyczny, cechujący się dużą efektywnością w normalizacji funkcjonowania pacjenta.

Prowadzimy liczne badania naukowe kliniczne jak i prosektoryjne. Ponadto współpracujemy z klinistami i naukowcami z wielu ośrodków naukowych w Polsce i na świecie z dziedziny ortopedii, fizjoterapii i nauk medycznych.