Medyczny Trening Terapeutyczny ( MTT )

Kurs MTT

Kurs Medyczny Trening Terapeutycznyjest szkoleniem skierowanym dla terapeutów manualnych uczestniczących w szkoleniu MT II – etap II (kurs doskonalący) NOMPT.

W kursie przedstawiona będzie diagnostyka i terapia w zakresie medycznego treningu w ramach MT. Szczegółowo zostaną omówione zagadnienie związane z fazami regeneracji tkanek, stabilnością mięśniową i „bierną” stawów, treningiem siłowym i wytrzymałościowym dla potrzeb MTT. Zostanie też przedstawione planowanie i przeprowadzenie samego treningu medycznego na pacjentach i w opisach „case raport”. Warto nadmienić, że w szkoleniu zostanie przedstawiony wpływ MTT na narząd ruchu, struktury neutralne, ale też na układ autonomiczny oraz hormonalny i za ich pośrednictwem wpływ na funkcję narządów jamy brzusznej, klatki piersiowej czy miednicy mniejszej. Celem kursu jest przedstawienie możliwości „zadań domowych” dla pacjentów od formy „prostych” wzorców ruchowych do złożonych treningów na bazie diagnostyki omówionej podczas szkoleń MT I oraz MT II.

Kurs składa się z 3 modułów. Każdy moduł trwa 3 dni:

I moduł –podstawowy

II moduł- motoryczne aspekty MTT

III moduł – kliniczny 

Prowadzący:                                                                                                 Nadzór merytoryczny:

                          

dr Michał Szlęzak                                                                                            Stanisław Legocki 
mgr Anna Szal                                                                                                  (PT OMT, Instruktor MT)
mgr Tomasz Woźniak 
mgr Kamil Nowak                                                                                            Nadzór naukowy:
dr hab. Michał Kuszewski                                                                                 dr Michał Szlęzak 
dr Michał Wilk
dr Grzegorz Zydek
mgr Bartłomiej Matuszny
mgr Barbara Szlęzak
mgr Jakub Bielewski

 

Terminy kursu:

15-17 listopad 2019

1-3 marzec 2020

17-19 maj 2020

Miejsce kursu:

Gliwice ul. Ziemowita 3

Cena kursu: 

Cena za moduł: 1150 zł

Cena przy płatności za 3 moduły: 2950 zł

Zapisy:

Przy chęci zapisu na kurs prosimy o kontakt mailowy kursy@fizjosport.pl

W odpowiedzi na Państwa maila odeślemy formularz rejestracyjny i regulamin kursu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny