Pierwsza wizyta

Nadrzędnym celem pierwszej wizyty jest postawienie odpowiedniej diagnozy i precyzyjne określenie źródła dolegliwości. W związku z powyższym na początku terapii zostanie przeprowadzony wywiad, dokładne badanie kliniczne oraz ocena dokumentacji medycznej, z którą przyszedł Pacjent.

W przypadku konsultacji Pacjenta u lekarza specjalisty w zakresie ortopedii na pierwszej wizycie zostanie przedstawiona diagnoza oraz zalecenia co do dalszego leczenia.

Na tej podstawie zostanie postawiona diagnoza oraz przeprowadzona próbna terapia wraz z oceną jej efektów. Ostatnim elementem terapii jest określenie odpowiedniego zadania domowego wykonywanego przez pacjenta w warunkach domowych.

 

  • Proszę zabrać całą dotychczasową dokumentację medyczną (np. zdjęcia RTG, wyniki rezonansu magnetycznego, USG, wyniki badań laboratoryjnych itp.)
  •  Proszę zabrać ze sobą  komfortowe ubranie/bieliznę – badanie wymaga bezpośredniego dostępu do skóry. Często w ocenie badana będzie większa część lub cały aparat ruchu. 

  • W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt
  •