Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL

Z funkcjonalnego punktu widzenia rehabilitacja u pacjentów z uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim ( ACL ) leczonych operacyjnie jak i zachowawczo jest konieczna. Często po operacji występuję deficyt (ograniczenie) ruchomości w stawie kolanowym, dlatego naszą terapię ukierunkowujemy na znormalizowanie zakresu wyprostu i zgięcia kolana. Podczas terapii po rekonstrukcji ACL podchodzimy do pacjenta wielokierunkowo, co oznacza, że podczas pierwszej wizyty diagnostycznej nie tylko i wyłącznie oceniamy stan funkcjonalny samego stawu kolanowego, lecz nasze badanie i terapię rozszerzamy o sąsiednie anatomiczne struktury. Nasze obserwacje i przegląd literatury wskazuje, że często tą jednostkę chorobową nasila, a w niektórych sytuacjach powoduje hipomobilność ( ograniczenie ruchomości)  stawu biodrowego lub skokowego.  

Ponadto szczególnie zwracamy uwagę na kwestie niestabilności. Uszkodzenie ACL może powodować niestabilność wielokierunkową. W takich przypadkach niezbędne jest zastosowanie w każdym etapie rehabilitacji ćwiczeń stabilizujących całą kończynę dolna, jak i równiez z uwzględnieniem tułowia. 

Trening dostosowujemy do potrzeb aktualnego stanu klinicznego pacjenta. Fizjoterapia po operacji rekonstrukcji ACL jest przede wszystkim uzależniona od fazy gojenia tkanki, aktualnego klinicznego stanu pacjentka jak i metody przeprowadzonej rekonstrukcji ACL. 

Jeśli jesteś pacjentem z wyżej opisanym problem zapraszamy do kontaktu