dr n.med. Michał Szlęzak

dr n.med. Michał Szlęzak 

Michał Szlęzak studia ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapii w 2005 roku. Tytuł certyfikowanego Kaltenborn – Evjenth terapeuty manualnego zdobył w 2006 roku. Po dwóch latach zaczął asystować na kursach MT według standardów IFOMT pod nadzorem Stanisława Legockiego.Od 2009 do dnia dzisiejszego wykłada anatomię w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2011 do dnia dzisiejszego prowadzi liczne badania kliniczne i kursy, konferencje z zakresu anatomii prosektoryjnej, terapii manualnej dla lekarzy i fizjoterapeutów. W 2017 otworzył przewód doktorski na Śląskim Uniwersytecie medycznym. W 2019 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dziedziny anatomia. Obecnie prowadzi liczne badania naukowe, preparacje anatomiczne. Pracując w praktyce medycznej jak i współpracując z ŚUM stale pogłębia swoją wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki i terapii manualnej.

Kursy i szkolenia:

 •   Zdanie egzaminu kończącego kurs Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT, poziom II, przed przedstawicielem niemieckiej organizacji IFOMPT Martinem Thielem
 • •„Fascial manipulation” wg Stecco – Versus Medicus, Włochy – 2 moduły 2016r
 • Terapia Manualna wg standardów IFOMT’’ MT II (NOMT) 6 Modułów – Kraków 2008 – 2010
 • Funkcjonalna ocena motoryczna oraz nowoczesny trening motoryczny we współczesnym sporcie- rok 2009
 • Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna I – VIII (8stopni zakończonych egzaminem)–rok 2005- 2007r
 • Izokinetyka jako obiektywne narzędzie pomiaru i treningu w rehabilitacji i sporcie CZ I 2005 i CZ II 2007
 • Nowoczesna koncepcja stabilizacji stawów obwodowych – rok 2006
 • Kompleksowe usprawnianie w uszkodzeniach stawu barkowego- rok 2006
 • Kurs Kinesiotaping-u I i II stopień rok 2006
 • Terapia wg koncepcji Plaatsmana (6 stopni zakończonych egzaminem)– 2005r
 • Nowoczesna koncepcja stabilizacji kręgosłupa – rok 2005
 • Kurs PNF ( podstawowy ) rok 2005
 • Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu 2005
 • Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn’’ PHU Technomex Sp. z o.o. Gliwice 11- 12.06.2005r.
 • Kurs ukończenia masażu II stopnia-zakończony egzaminem rok 2001
 • Rehabilitacja osób po udarze mózgu metodą Bobath I i II część 2001
 • Sling Exercise Therapy ( SET ) 2001
 • Kurs ukończenia masażu I i II stopnia-zakończony egzaminem – rok 2000

Comments are closed.