Tomasz Kowal

Tomasz Kowal 

Tomasz Kowal studia ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kierunku fizjoterapii w 2019 roku oraz zdobył tytuł technika masażysty, kończąc studia podyplomowe w Bytomiu. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, aktywnie uczestnicząc w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Anatomii. Stale bierze udział w wielu konferencjach naukowych pogłębiając swoją wiedzę jako fizjoterapeuta i masażysta.

Kursy i szkolenia:

  • – Kurs Anatomia Prosekcyjna rok 2018/2019
  • – Fascial Distortion Model – Taping rok 2018
  • – Anatomia palpacyjna 2018

Comments are closed.