Projekty naukowo-badawcze

Anatomia dołu podkolanowego - badania na zwłokach

Impulsem do przeprowadzania badań prosektoryjnych, a następnie wprowadzania wyników do pracy klinicznej, jest znaczne przyśpieszenie efektywności terapii po urazach stawu kolanowego.

Badania dotyczące anatomii dołu podkolanowego, są przeprowadzane na świeżych oraz utrwalonych zwłokach. Umożliwia to naszym pracownikom dokładne poznanie struktur anatomicznych i korelacji naczyń krwionośnych z włóknami nerwowymi w dole podkolanowym. Na postawie badań na zwłokach, możliwe jest wprowadzenie nowatorskiej terapii oraz obiektywnej oceny postępów klinicznych.

Fizjosport Michał Ślęzak © 2023 Created by Webiko