Projekty naukowo-badawcze

Anatomia mięśni przykręgosłupowych - badania na zwłokach

Badania dotyczące anatomii mięśni stabilizujących kręgosłup.

Struktury na których skupiamy szczególną uwagę podczas sesji sekcyjnych to: mięśnie segmentalne, m. między-poprzeczny boczny i przyśrodkowy, m. poprzeczny brzucha, powięź piersiowo lędźwiowa oraz kompleks miednicy mniejszej.

Fizjosport Michał Ślęzak © 2023 Created by Webiko