Projekty naukowo-badawcze

Charakterystyka kliniczna pacjentów z przepukliną krążka międzykręgowego

Badania są owocem współpracy SUM, Politechniki Śląskiej oraz Fizjosport. W trakcie przeprowadzania eksperymentu, badacze skupiają się na wyszukiwaniu pacjentów z dolegliwościami dolnego odcinka kręgosłupa i przeprowadzaniu na nich wnikliwej diagnostyki obrazowej, funkcjonalnej i laboratoryjnej.

Pacjenci, którzy wezmą udział w badaniu, przyczynią się do poznania dokładnej charakterystyki przepukliny krążka międzykręgowego, a wraz z nią do usystematyzowana wiedzy na temat objawów związanych z dyskopatią. To z kolei znacząco zwiększy jakość przeprowadzanych terapii oraz przyśpieszy powrót do zdrowia pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.

Fizjosport Michał Ślęzak © 2023 Created by Webiko