Historia

mgr Jakub Sojat

Magister fizjoterapii, terapeuta manualny. Ukończył studia jednolite magisterskie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Obecnie asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Anatomii WNoZK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizuje się w rehabilitacji stomatologicznej, twarzoczaszki oraz ortopedycznej. Co więcej rozwija pracę naukową, publikując artykuły naukowe wraz z zespołem naszej kliniki oraz Katedry Anatomii SUM. Zainteresowania naukowe obejmują morfometrie stawu kolanowego oraz twarzoczaszki.

Jakub jest członkiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych międzynarodowych m.in. IMSC Cracow, AEICBAS Porto, BIMCO Chernivts oraz Konferencji Terapeutów Manualnych NOMPT PL. Dodatkowo asystent podczas kursów dla lekarzy i fizjoterapeutów z zakresu anatomii prosektoryjnej oraz terapii manualnej.

Pogłębia swoją wiedzę z zakresu anatomii prawidłowej człowieka, fizjologii, medycznego treningu terapeutycznego uczestnicząc w wielu kursach i konferencjach międzynarodowych.

KURSY I SZKOLENIA

 • 2017 – kurs masażu specjalistycznego I stopnia
 • 2018 – kurs masażu klasycznego I, II, III stopnia, zakończony egzaminem
 • 2019 – kurs masażu specjalistycznego II stopnia
 • 2018-2020 – kurs anatomii prosektoryjnej: kończyna górna, klatka piersiowa/kręgosłup, kończyna dolna/głowa i szyja – dr n.med. Michał Szlęzak MT
 • 2019 – kurs anatomii palpacyjnej – Adrian Pudołek D.O.
 • 2020 – w trakcie – kurs suchego igłowania – Mateusz Stefański
 • 2020 – w trakcie – Terapia Manualna według standardów IFOMPT MT1 (NOMPT)
 • 2022 – Kurs Diagnostyki Obrazowej dla Fizjoterapeutów ze szczególnym uwzględnieniem USG, RTG oraz MR
 • 2022 – Specjalistyczny kurs USG;
 • 2021-2022 – Kurs Terapia oraz Obrazowanie Stawów Skroniowo- Żuchwowych
 • 2022 – Kurs Terapii Wisceralnej – dr n. med. Michał Rżany D.O.
 • 2019 – kurs ICB Medical – systemu badania i wykonywania indywidualnych, termoplastycznych wkładek ortopedycznych

WOLONTARIAT

Wolontariat na oddziale Anastezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

OSIAGNIĘCIA

 • 2019 – I miejsce w sesji fizjoterapeutycznej International Medical Students Conference, Cracow 25-27th2019, za pracę: „ Istotność różnic wyprostu stawu kolanowego u pacjentów z uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim a kończyną zdrową w badaniu czynnym i biernym”.
 • 2020 – II miejsce w sesji ortopedycznej i medycyny sportowej BIMCO VIII International medical and pharmaceutical Congress of Students and Young Scientists za pracę: „May the hamstrings stiffness affect knee joint stability among futsal players?”
 • 2020 – zakwalifikowanie pracy plakatowej na międzynarodowej konferencji AEICBAS Porto 2020 ( Portugalia): „Knee joint flexion range of motion differences among patients with anterior cruciate ligament damage”
 • 2020 – zakwalifikowanie do wygłoszenia pracy na konferencję International Students Congress Graz 2020 (Austria): „Is there a correlation between hamstrings stiffness and knee joint range of motion among patients with ACL rupture?”
 • 2022 – II miejsce na ogólnopolskiej konferencji studenckich kół naukowych SUM
 • 2022 – Wyróżnienie na ogólnopolskiej konferencji studenckich kół naukowych SUM
 • 2022 – Międzynarodowa Konferencja ICMS Sofia 2021
 • 2022 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wyzwania i problemy nauk biomedycznych”

Fizjosport Michał Ślęzak © 2023 Created by Webiko