Historia

Karolina Paździora

Karolina Paździora asystent fizjoterapeuta, koordynator do spraw naukowych W centrum medycyny i fizjoterapii Fizjosport zdobywa doświadczenie w pracy klinicznej. Bierze udział w cyklu szkoleń fizjosportu. Ukończyła szkołę masażu oraz zdała egzamin zawodowy. Swoją wiedzę rozwija poprzez pracę z pacjentami oraz pisanie prac naukowych.

Szczególnie interesuje ją praca z pacjentami pediatrycznymi. Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym pełni rolę przewodniczącej anatomicznego koła naukowego oraz bierze udział w różnych wydarzeniach, na których uczy dzieci oraz dorosłych anatomii na modelach anatomicznych

KURSY I SZKOLENIA

  • Szkoła masażu zakończona egzaminem zawodowym- 2020r.

  • Kurs FDM (Fascial Disortion Model) Taping- 2021r.

  • Szkolenie suche igłowanie- 2021/2022r.

  • Terapia wisceralna Dr. n. med. Michał Rżany-2022r.

  • Medyczny Trening Terapeutyczny- 2022r.

  • Anatomia Palpacyjna w ujęciu klinicznym-2022r.

  • rozpoczęcie kursu Terapia Manualna MTI wg standardów IFOMPT- 2023r.

OSIAGNIĘCIA,
PRACE NAUKOWE

  • Stypendystka rektora dla najlepszych studentów ŚUM w latach: 2019/2020 oraz 2022/2023
  • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie IOSR- ,,Physical activity is an important element in prevention and treatment of diabetes. Part I” Autorzy: Profesor Ewa Otto-Buczkowska, Dr n. med. Michał Szlęzak, Karolina Paździora, Adam Mielczarek
  • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie IOSR- ,,Physical activity is an important element in prevention and treatment of diabetes. Part II” Autorzy: Profesor Ewa Otto-Buczkowska, Dr n. med. Michał Szlęzak, Karolina Paździora, Adam Mielczarek

Fizjosport Michał Ślęzak © 2023 Created by Webiko