Historia

Karolina Paździora

W centrum medycyny i fizjoterapii Fizjosport zdobywa doświadczenie w pracy klinicznej. Bierze udział w cyklu szkoleń fizjosportu. Ukończyła szkołę masażu oraz zdała egzamin zawodowy. Swoją wiedzę rozwija poprzez pracę z pacjentami oraz pisanie prac naukowych. Ukończyła kierunek fizjoterapia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a obecnie kontynuuje tam naukę na kierunku lekarskim.

Szczególnie interesuje ją praca z pacjentami pediatrycznymi oraz geriatrycznymi. Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku fizjoterapia pełniła rolę przewodniczącej anatomicznego koła naukowego, gdzie brała udział w różnych wydarzeniach, na których uczyła dzieci oraz dorosłych anatomii na modelach anatomicznych. Obecnie jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego im. Prof. Zbigniewa Religi na kierunku lekarskim.

KURSY I SZKOLENIA

 • Szkoła masażu zakończona egzaminem zawodowym- 2020r.
 • Kurs FDM (Fascial Disortion Model) Taping- 2021r.
 • Szkolenie suche igłowanie- 2021/2022r.
 • Terapia wisceralna Dr. n. med. Michał Rżany-2022r.
 • Medyczny Trening Terapeutyczny- 2022r.
 • Anatomia Palpacyjna w ujęciu klinicznym-2022r.
 • Terapia Manualna MTI wg standardów IFOMPT- 2023r.
 • Terapia Manualna MTI wg standardów IFOMPT Moduł EII – 2023r.
 • Terapia Manualna MTI wg standardów IFOMPT Moduł KI – 2023r.
 • Terapia Manualna MTI wg standardów IFOMPT Moduł KII – 2023r.
 • Terapia Manualna MTI wg standardów IFOMPT Moduł KII – 2023r.
 • Anatomia Palpacyjna i Diagnostyka Obrazowa – Moduł I – 2023r.
 • Diagnostyka Obrazowa – Moduł II – 2023r.

OSIAGNIĘCIA,
PRACE NAUKOWE

 • Stypendystka rektora dla najlepszych studentów ŚUM w latach: 2019/2020 oraz 2022/2023
 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie IOSR- ,,Physical activity is an important element in prevention and treatment of diabetes. Part I” Autorzy: Profesor Ewa Otto-Buczkowska, Dr n. med. Michał Szlęzak, Karolina Paździora, Adam Mielczarek
 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie IOSR- ,,Physical activity is an important element in prevention and treatment of diabetes. Part II” Autorzy: Profesor Ewa Otto-Buczkowska, Dr n. med. Michał Szlęzak, Karolina Paździora, Adam Mielczarek

Fizjosport Michał Ślęzak © 2023 Created by Webiko