Tomasz Kowal

Historia

mgr Tomasz Kowal

Tomasz Kowal studia ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kierunku fizjoterapii w 2021 roku otrzymując tytuł magistra fizjoterapii oraz zdobył tytuł technika masażysty, kończąc studia podyplomowe w Bytomiu. Od 2021 roku do dnia dzisiejszego prowadzi zajęcia z anatomii w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie aktywnie wspiera Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii. Stale bierze udział w wielu konferencjach naukowych pogłębiając swoją wiedzę jako fizjoterapeuta i masażysta.

KURSY I SZKOLENIA

  • Terapia manulna wg standardów „IFOMPT” MT I – Stanisław Legocki (NOMPT) 10 modułów – Gliwice 2020 – obecnie
  • Kurs Anatomia Prosekcyjna – rok 2018/2019
  • Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model – Taping – rok 2018
  • Anatomia palpacyjna – rok 2018

Fizjosport Michał Ślęzak © 2023 Created by Webiko