Projekty naukowo-badawcze

„Wdrożenie oprogramowania do zdalnej fizjoterapii”

Projekt jest realizowany dzięki współpracy i dofinansowaniu pochodzącego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedmiotem dofinansowania w przedsiębiorstwie Fizjosport Michał Szlęzak, jest projekt pt. „ Wdrożenie oprogramowania do zdalnej fizjoterapii”, dzięki działaniu „6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Pomoc finansowa przyczyniła się, do zakupu przez przedsiębiorstwo oprogramowania, umożliwiającego przeprowadzanie zdalnych sesji fizjoterapeutycznych oraz treningowych z pacjentami.

Celem wdrożenia oprogramowania do zdalnej fizjoterapii jest ułatwienie dostępu do profesjonalnych usług, osobom zmagającym się z niepełnosprawnościami oraz osobom którym wyżej wymienione usługi są potrzebne.

Osoby niepełnosprawne zmagające się z problemami związanymi z poruszaniem, mogą skonsultować się z fizjoterapeutom oraz wziąć udział w treningu bez opuszczania swojego środowiska domowego. Efektem zastosowania oprogramowania do zdalnej fizjoterapii w przedsiębiorstwie „Fizjosport Michał Szlęzak: będzie zdecydowane podwyższenie ich komfortu życiowego oraz społecznego.

Ze zdanych usług fizjoterapeutycznych oraz treningowych będą mogli skorzystać wszyscy bez względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, czy orientację seksualną.

Wartość projektu wynosi 300 000 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich w całkowite koszty projektu to 255 000zł.

Projekt w przedsiębiorstwie „Fizjosport Michał Szlęzak” został sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Fizjosport Michał Ślęzak © 2023 Created by Webiko